EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 45/Exwur

Kierunek szkolenia:
Szkolenie doskonalące w zakresie
"Wewnętrznych systemów kontroli - HACCP, GHP, GMP".
======================================

Nazwa kursu:
========

WEWNĘTRZNE SYSTEMY KONTROLI - HACCP, GHP, GMP.

Ilość godzin: 6
===========

Tryb nauki:
=========

Wykłady prowadzone przez uprawnionych wykładowców
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Miejsce zajęć:
==========

Ustalane ze zleceniodawcą.
Najczęściej zajęcia prowadzone są
w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie, ul. T. Kościuszki 9.

Rodzaj zdobytych wiadomości:
=====================

Opanowanie prawnych regulacji z zakresu wewnętrznych
systemów kontroli - HACCP, GHP, GMP..

Uczestnicy szkolenia:
===============

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych przy pracach
w kontakcie z żywnością.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
==================================

Absolwenci po ukończeniu szkolenia otrzymują stosowne
zaświadczenie zatwierdzone przez MEiN w Warszawie.

Dodatkowe informacje:
==============

1. Szkolenie z zakresu "Wewnętrznych systemów kontroli" jest obowiązkowe
dla każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku w kontakcie z żywnością
/niezależnie od sposobu zawartej umowy o pracę/.
2. Przedsiębiorstwo Kształcenia i Usług „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne
uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Uczestnikom kursów i szkoleń zapewniamy materiały i pomoce naukowe
potrzebne do prawidłowej realizacji programu nauczania.