0
EXWUR Sp. z o. o.
 
Planowane terminy rozpoczęcia kursów


PAŹDZIERNIK - 2023 r.

***************************************************************

 

01. Spawania metodą MMA-111-E (Uprawnienia międzynarodowe IS Gliwice):


       - ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną MMA (111) -  
09.10.2023

       - blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe Moduł II -  09.10.2023

       - rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe Moduł III -  09.10.2023


02.
Spawania metodą -
135-C (Uprawnienia międzynarodowe IS Gliwice):

       - MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego - 09.10.2023

       - MAG - blach spoinami czołowymi Moduł II -  09.10.2023

       - MAG - rur spoinami czołowymi Moduł III 09.10.2023


03.
Spawania metodą - 311-G (Uprawnienia międzynarodowe I8S Gliwice):


       - acetylenowo-tlenowego blach
Moduł I -  09.10.2023

       - acetylenowo-tlenowego rur Moduł II -  09.10.2023

04. Spawania metodą - 141-TIG (Uprawnienia międzynarodowe IS Gliwice):

       - TIG z dodatkiem drutu/pręta litego - 09.10.2023

       - TIG - blach spoinami czołowymi Moduł II09.10.2023

       - TIG - rur spoinami czołowymi Moduł III -  09.10.2023

04a. Spawania metodą -131-MIG (Uprawnienia międzynarodowe IS Gliwice):


       - MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego -  09.10.2023

       - MIG - blach spoinami czołowymi Moduł II -  09.10.2023

       - MIG - rur spoinami czołowymi Moduł III 09.10.2023

 

===========================================

05. Weryfikacja uprawnień spawalniczych - wszystkie ww. metody


     - zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach wszystkie
uprawnienia spawalnicze podlegają weryfikacji co 2 lata.

10.10. do12.10.2023 r. - (od godz. 16.00  - przygotowanie i spawanie prób)

13.10.2023 r. - (godz. 16.00 - egzamin weryfikacyjny EN ISO 9606)
Koszt 350,- zł. brutto - za I moduł
ZAPRASZAMY

============================================

06. Energetyczny z egzaminem kwalifikacyjnym (uprawnienia SEP)

    a/ w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu ("E" lub "D"):


       - sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych -
16.10.2023

       - sieci, urządzeń i instalacji cieplnych - 16.10.2023

       - sieci, urządzeń i instalacji gazowych - 16.10.2023

    b/ w zakresie kontrolno-pomiarowym ("E" lub "D"):
16.10.2023
     

    c/ palacz w piecach centralnego ogrzewania - E-216.10.2023

Kurs trwa 4 dni
w godz. 16.00 do 19.00
ZAPRASZAY !


07.
Kierowców wózków jezdniowych - unoszących - 
Nabór trwa


Kurs trwa 2 dni
w godz. 16.00 do 19.00

UWAGA !!!
Są jeszcze wolne miejsca - Zapraszamy.


08. Monterów instalacji sanitarnych wod-kan-gaz-co - 16.10.2023

09.
Ogólnobudowlany we wszystkich zawodach (do wyboru)
16.10.2023

 

10. Mechaniczny: tokarz, ślusarz, mechanik maszynowy itp.16.10.2023

11.
Samochodowy: mechanik, elektromech, blacharz-lakiernik itp. -
 16.10.2023

12.
Elektryczny: elektryk, elektromechanik itp.
16.10.2023

13.
Górnik podziemnej eksploatacji
16.10.2023

14.
Gastronomiczny w zawodach:


       - kucharz, - kelner, - barman, - bufetowy - 
05.10.2023

15. Piekarz, cukiernik i zawody pokrewne 05.10.2023


16. Obsługi kas fiskalnychNabór trwa


17.
HACCP - wewnętrzne systemy kontroli (minimum sanitarne) - 
Nabór trwa
 

18. Samodzielny pracownik administracyjno-biurowyNabór trwa


19.
Obsługi programów komputerowych: system Windows - 
Nabór trwa

       - pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access i inne

       - obsługa przeglądarki Internet Explorer, poczta itd.

       - tworzenie stron www itp.


20.
Wychowawców wypoczynku (kolonii, zimowisk, itp.)
06.10.2023

W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

21.
Kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych -
06.10.2023

Kurs trwa 2 spotkania w godz. od 16.00 do 20.00
Opłata całkowita za kurs = 250,- zł.
Wymagany min. 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej.


22. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu -
10.10.2023

Kurs trwa 10 dni (48 godz.). Zajęcia w godzinach od 16.00 do 20.00
Opłata całkowita z egzaminem państwowym: 700,- zł.
Wynagane ninim. średnie wykształcenie maturalne.

23. Pedagogiczny dla wykładowców 
10.10.2023

24. Sprzedawca sklepowy
Nabór trwa

25. Magazynier z obsługą wózków jezdniowychNabór trwa

26. 
ABC PrzedsiębiorczościNabór trwa

27. Zgrzewaczy rur z tworzyw sztucznych 10.10.2023

Kurs trwa 2 dni w godz. od 16.00 do 20.00
Opłata całkowita za kurs = 650,- zł.
W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

28. Spawanie gorącym powietrzem tworzyw sztucznych -
10.10.2023

29. Termiczne cięcie tlenowe -  10.10.2023
Kurs trwa 4 dni w godz. od 16.00 do 19.00
Opłata całkowita za kurs = 600,- zł.
W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

30. Termiczne cięcie plazmowe -  10.10.2023

Kurs trwa 4 dni w godz. od 16.00 do 19.00

Opłata całkowita za kurs = 650,- zł.
W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

31. Kontrolerów robót spawalniczychNabór trwa.

32. Kontroli i naprawy sprzętu spawalniczego gazowego - 
Nabór trwa.

33. BHP - Szkolenie okresowe dla:

       
- pracodawców i osób kierujących pracownikami - 
Nabór trwa
        - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Nabór trwa
        - pracowników administracyjno-biurowych Nabór trwa
       
- nauczycieli szkół -
 Nabór trwa

34. Specjalistyczny z zakresu zagrożeń wybuchowych i pożarowych w ruchu
       podziemnych zakładów górniczych
Nabór trwa

35.  Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejNabór trwa

36.  Obsługa zawiesi transportowych - Hakowy - Uprawnienia UDT - 
Nabór trwa

37. Montaż rusztowań elewacyjnych
Nabór trwa

38. Lutowanie twarde gazowe
10.10.2023

Kurs trwa 4 dni w godz. od 16.00 do 19.00
Opłata całkowita za kurs = 600,- zł.
W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

39. Wulkanizacja taśm przenośnikowych
Nabór trwa


****************************

ZAPISY NA KURSY

Aby zapisać się na kurs
wypełnij formularz na stronie w zakładce

KONTAKT


******************************************