0
EXWUR Sp. z o. o.
 
Planowane terminy rozpoczęcia kursów

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD – 2019 r. 

*****************************************

 

01. Spawania metodą - 111-E (Uprawnienia międzynarodowe IS Gliwice):


       - blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe -
18.11.2019

       - blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe - 18.11.2019

       - rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe - 18.11.2019


02.
Spawania metodą -
135-C (Uprawnienia międzynarodowe IS Gliwice):

       - blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG - 18.11.2019

       - blach spoinami czołowymi metodą MAG - 18.11.2019

       - rur spoinami czołowymi metodą MAG - 18.11.2019


03.
Spawania metodą - 311-G (Uprawnienia międzynarodowe IS Gliwice):


       - gazowego blach - 
18.11.2019

       - gazowego rur - 18.11.2019

04. Spawania metodą - 141-TIG (Uprawnienia międzynarodowe IS Gliwice):

       - blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG/MIG - 18.11.2019

       - blach spoinami czołowymi metodą TIG/MIG - 18.11.2019

       - rur spoinami czołowymi metodą TIG/MIG - 18.11.2019


05. Weryfikacja uprawnień spawalniczych - wszystkie ww. metody


     - zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach wszystkie
uprawnienia spawalnicze podlegają weryfikacji co 2 lata.

23.10.2019 r. godz. 16.00  - przygotowanie i spawanie prób

25.10.2019 r. godz. 16.00 - egzamin weryfikacyjny EN ISO 9606
Koszt 290,- zł. brutto
ZAPRASZAMY

06. Energetyczny z egzaminem kwalifikacyjnym (uprawnienia SEP)

      a/ w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu ("E" lub "D"):


       - sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych - 
21.10.2019

       - sieci, urządzeń i instalacji cieplnych - 21.10.2019

       - sieci, urządzeń i instalacji gazowych - 21.10.2019

      b/ w zakresie kontrolno-pomiarowym ("E" lub "D"):
21.10.2019

Kurs trwa 5 dni
w godz. 16.00 do 19.00
ZAPRASZAY !


07.
Kierowców wózków jezdniowych - 
Nabór


Kurs trwa 9 dni
w godz. 16.00 do 19.00

UWAGA !!!
Są jeszcze wolne miejsca - Zapraszamy.


08. Monterów instalacji sanitarnych wod-kan-gaz-co - Nabór

09.
Ogólnobudowlany we wszystkich zawodach (do wyboru)
Nabór

 

10. Mechaniczny: tokarz, ślusarz, mechanik maszynowy itp.Nabór

11.
Samochodowy: mechanik, elektromechanik, blacharz-lakiernik itp. -
 Nabór

12.
Elektryczny: elektryk, elektromechanik itp.
Nabór

13.
Górnik podziemnej eksploatacji
Nabór

14.
Gastronomiczny w zawodach:


       - kucharz, - kelner, - barman, - bufetowy -
04.11.2019 - godz. 16.00


15. Piekarz, cukiernik i zawody pokrewne - 04.11.2019 - godz. 16.00

16. Obsługi kas fiskalnych - Nabór


17.
HACCP - wewnętrzne systemy kontroli (minimum sanitarne) - Nabór
 

18. Samodzielny pracownik administracyjno-biurowyNabór


19.
Obsługi programów komputerowych: system Windows - 
Nabór

       - pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access i inne

       - obsługa przeglądarki Internet Explorer, poczta itd.

       - tworzenie stron www itp.


20.
Wychowawców wypoczynku (kolonii, zimowisk, itp.) -
 Nabór trwa

Kurts trwa 6 spotkań w godz. od 16.00 do 20.00
Opłata całkowita za kurs = 150,- zł.
W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

21.
Kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych
Nabór trwa

Kurts trwa 2 spotkania w godz. od 16.00 do 19.00
Opłata całkowita za kurs = 150,- zł.
Wymagany min. 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej.


22. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - Nabór

Kurs trwa 15 dni. Zajęcia w godzinach od 16.00 do 19.00
Opłata całkowita z egzaminem państwowym: 600,- zł.
Wynagane ninim. średnie wykształcenie maturalne.

23. Pedagogiczny dla wykładowców - Nabór


24. Sprzedawca sklepowy -
Nabór

25. Magazynier z obsługą wózków jezdniowychNabór

26. Palacz centralnego ogrzewania - Uprawnienia E-2
21.10.2019

27. Zgrzewaczy rur z tworzyw sztucznych - Nabór

Kurts trwa 2 dni w godz. od 16.00 do 20.00
Opłata całkowita za kurs = 500,- zł.
W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

28. Spawanie gorącym powietrzem tworzyw sztucznych -
Nabór

29. Termiczne cięcie tlenowe07.10.2019

Kurts trwa 4 dni w godz. od 16.00 do 19.00
Opłata całkowita za kurs = 500,- zł.
W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

30. Termiczne cięcie plazmowe - 07.10.2019

Kurts trwa 5 dni w godz. od 16.00 do 19.00
Opłata całkowita za kurs = 600,- zł.
W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie

31. Kontrolerów robót spawalniczychNabór

32. Kontroli i naprawy sprzętu spawalniczego gazowego - 
Nabór

33. BHP - Szkolenie okresowe dla:

       
- pracodawców i osób kierujących pracownikami - 
Nabór

Szkolenie w cenie promocyjnej = 120,- zl. od osoby brutto.

        - pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - Nabór
      
  - pracowników administracyjno-biurowych - Nabór
       
- nauczycieli szkół - 
Nabór

34. Specjalistyczny z zakresu zagrożeń wybuchowych i pożarowych w ruchu
       podziemnych zakładów górniczych - Nabór

35.  ABC Przedsiębiorczości - Nabór

36.  Obsługa zawiesi transportowych - Hakowy - Uprawnienia UDT - Nabór

37 . Montaż rusztowań elewacyjnychNabór


****************************
ZAPISY NA KURSY

Aby zapisać się na kurs
wypełnij formularz na stronie w zakładce

"KONTAKT"


******************************************