EXWUR Sp. z o. o.
  WYNIKI Z EGZAMINÓW

linia
KURS: "Wychowawców wypoczynku"  

Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 17.05.2024 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: dobry, Nr 03:  celujący, Nr 04: celujący,
Nr 05:
 dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: bardzo dobry.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu.

linia


KURS:
"Wychowawców wypoczynku"
 


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 15.05.2024 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: dobry, Nr 03:  celujący, Nr 04: celujący,
Nr 05:
 bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy

Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 19.04.2024 r.

Nr 01: celujący, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03:  celujący, Nr 04: celujący,
Nr 05:
 celujący, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: celujący, Nr 08: celujący,
Nr 09:
 celujący, Nr 10: celujący, Nr 11: celujący, Nr 12:  celujący,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: bardzo dobry.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy

Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 18.04.2024 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03:  bardzo dobry, Nr 04: celujący,
Nr 05:
 celujący, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: celujący, Nr 08: celujący,
Nr 09:
 bardzo dobry, Nr 10: celujący, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12:  bardzo dobry,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"


Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 30.06.2023 r.


Nr 01: 
bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry, Nr 04: celujący,
Nr 05:
 celujący, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: celujący,
Nr 09:
celujący, Nr 10: bardzo dobry.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 29.06.2023 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry, Nr 04: celujący,
Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: celujący,
Nr 09:celujący, 
Nr 10: bardzo dobry.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia


KURS:
"Kierowników wypoczynku"
 


Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 17.06.2023 r.


Nr 01:
celujący, Nr 02: celujący, Nr 03: celujący, Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05:
 dobry,

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy
Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 19.05.2023 r.


Nr 01: 
bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: celujący, Nr 04: celujący,
Nr 05:
 bardzo dobry, Nr 06: dobry, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: celujący,
Nr 09:
celujący, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12: celujący,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: dobry, Nr 16: dostateczny.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy

Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 18.05.2023 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03:  bardzo dobry, Nr 04: celujący,
Nr 05:
 bardzo dobry, Nr 06: dobry, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: bardzo dobry,
Nr 09:
bardzo dobry, Nr 10: dobry, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12:  bardzo dobry,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: celujący, Nr 15: dobry, Nr 16: dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy
Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 27.05.2022 r.

Nr 01: celujący, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: celujący, Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05:
 dobry, Nr 06: celujący, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: celujący,
Nr 09:
 celujący, Nr 10: celujący, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12:  bardzo dobry,
Nr 13: 
celujący, Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: bardzo dobry, Nr 16: bardzo dobry,
Nr 17: celujący, Nr 18: bardzo dobry, Nr 19: dobry, Nr 20: celujący,
Nr 21: bardzo
dobry.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy

Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 26.05.2022 r.

Nr 01: celujący, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03:  bardzo dobry, Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05:
 dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: bardzo dobry,
Nr 09:
celujący, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12:  bardzo dobry,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: bardzo dobry, Nr 16: celujący,
Nr 17: bardzo dobry, Nr 18: bardzo dobry, Nr 19: bardzo dobry, Nr 20: celujący,
Nr 21: bardzo
dobry.
 
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy

Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 11.06.2021 r.

Nr 01: dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry, Nr 04: dobry,
Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: celujący, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: bardzo dobry,
Nr 09:
celujący, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: celujący, Nr 12: dobry,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry, 15: bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy
Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 11.06.2021 r.

Nr 01: dobry, Nr 02: dobry, Nr 03: celujący, Nr 04: dobry,
Nr 05:
 dobry, Nr 06: celujący, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: bardzo dobry,
Nr 09:
celujący, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: celujący, Nr 12:  dobry,
Nr 13:
celujący, Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: bardzo dobry.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy
Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 25.05.2019 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: celujący, Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05:
 dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: celujący, Nr 08: celujący,
Nr 09:
bardzo dobry, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: celujący, Nr 12:  celujący,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: celujący, Nr 15: celujący, Nr 16: celujący,
Nr 17: bardzo dobry, Nr 18: celujący, Nr 19: celujący, Nr 20: bardzo dobry,
Nr 21: bardzo
dobry, Nr 22: bardzo dobry, Nr 23: celujący, Nr 24: dobry,
Nr 25: bardzo dobry, Nr 26: 
celujący,  Nr 27: bardzo dobry, Nr 28: bardzo dobry,
Nr 29: 
celujący, Nr 30: Nb, Nr 31: bardzo dobry, Nr 32: bardzo dobry, 33: celujący,
34: dobry, 35: dobry, 36: dobry, 37: dobry, 38: dobry.


Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 23.05.2019 r.

 

Nr 01: dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: celujący, Nr 04: Nb,
Nr 05:
 Nb, Nr 06: Nb, Nr 07: celujący, Nr 08:celujący,Nr 09: bardzo dobry,
Nr 10: 
bardzo dobry, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12:  celujący,
Nr 13:
Nb, Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: celujący, Nr 16: bardzo dobry,
Nr 17: bardzo dobry, Nr 18: bardzo dobry, Nr 19: bardzo dobry, Nr 20: bardzo dobry,
Nr 21: bardzo
dobry, Nr 22: bardzo dobry, Nr 23: bardzo dobry, Nr 24: celujący,
Nr 25: bardzo dobry, Nr 26: bardzo dobry,  Nr 27: 
celujący, Nr 28: celujący,
Nr 29: bardzo dobry, Nr 30: nb, Nr 31: 
celujący, Nr 32: celujący, 33: bardzo dobry, 34: bardzo dobry, 35: bardzo dobry, 36: bardzo dobry, 37: bardzo dobry,
38: bardzo dobry.


Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS:
"Obsługa wózków jezdniowych"
 


Wyniki z egzaminu końcowego teoretycznego
dnia 08.03.2019 r.


Nr 01:
bardz dobry, Nr 02: celujący, Nr 03: dostateczny,
Nr 04: bardzodobry,
Nr 05:
celujący.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 22.02.2019 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: dobry, Nr 03: bardzo dobry, Nr 04: celujący,
Nr 05:
 celujący, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: celujący, Nr 08:bardzo dobry,
Nr 09:
 celujący, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: celujący, Nr 12: bardzo dobry,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 20.02.2019 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: nb., Nr 04: celujący,
Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: dobry, Nr 07: celujący, Nr 08:bardzo dobry,
Nr 09:
+bardzo dobry, Nr 10: nb., Nr 11: nb., Nr 12: celujący,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 29.05.2018 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: dobry, Nr 03: celujący, Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05:
bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: dobry, Nr 08:bardzo dobry,
Nr 09:
+dobry, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12: bardzo dobry,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: celujący, Nr 15: dobry, Nr 16: bardzo dobry,
Nr 17: bardzo dobry,  Nr 18: +dobry, Nr 19: celujący, Nr 20: bardzo dobry,
Nr 21: 
dobry, Nr 22: celujący, Nr 23: bardzo dobry, Nr 24: celujący, Nr 25: dobry,
Nr 26: dobry,  Nr 27: 
celujący, Nr 28: +dobry, Nr 29: +dobry,
Nr 30: celujący, Nr 31: 
dobry, Nr 32: bardzo dobry.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 28.05.2018 r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: celujący, Nr 04: celujący,
Nr 05:
bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08:bardzo dobry,
Nr 09:
bardzo dobry, Nr 10: celujący, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12:  bardzo dobry,
Nr 13: 
dobry, Nr 14: celujący, Nr 15: bardzo dobry, Nr 16: bardzo dobry,
Nr 17: bardzo dobry, Nr 18: celujący, Nr 19: bardzo dobry, Nr 20: bardzo dobry,
Nr 21: 
dobry, Nr 22: bardzo dobry, Nr 23: dobry, Nr 24: bardzo dobry,
Nr 25: bardzo dobry, Nr 26: bardzo dobry,  Nr 27: dobry, Nr 28: bardzo dobry,
Nr 29: bardzo dobry, Nr 30: celujący, Nr 31: 
dobry, Nr 32: bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia
KURS: "Obsługa wózków jezdniowych"  


Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 17.11.2017 r.


Nr 01: 
dobry, Nr 02: dobry, Nr 03: dobry, Nr 04: dobry, Nr 05: dobry,
Nr 06: 
bardzo dobry, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: dostateczny
Nr 09: 
dobry, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: +dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia


KURS:
"Obsługa wózków jezdniowych"
 


Wyniki z egzaminu praktycznego
dnia 17.11.2017 r.


Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05:
bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: 
bardzo dobry, Nr 08: bardzo dobryNr 09: bardzo dobry,
Nr 10: 
bardzo dobry, Nr 11: bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 31.10.2017 r.


 Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05:
bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: celujący,
Nr 08: celujący, Nr 09: bardzo dobry, Nr 10: celujący, Nr 11: dobry,
Nr 12: bardzo dobry, Nr 13: celujący, Nr 14: celujący, Nr 15: bardzo dobry,
Nr 16:
celujący, Nr 17: bardzo dobry, Nr 18: celujący, 19: bardzo dobry,
20: bardzo dobry, 21: celujący, 22:
bardzo dobry, 23: bardzo dobry,
24: 
bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 30.10.2017 r.

 

Nr 01: nb. Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry, Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05:
bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: celujący, Nr 08: celujący,
Nr 09: 
bardzo dobry, Nr 10: celujący, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12: bardzo dobry,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: celujący, Nr 15: bardzo dobry, Nr 16: celujący,
Nr 17: bardzo dobry, Nr 18: bardzo dobry, 19: bardzo dobry, 20: bardzo dobry,
21: celujący, 22:
celujący, 23: bardzo dobry, 24: celujący.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z zajęć praktycznych: "Gry i zabawy ruchowe"
dnia 27.10.2017 r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: +dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05: 
nb. Nr 06: +dobry, Nr 07: nb. Nr 08: nb.
Nr 09: 
nb. Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: +dobry, Nr 12: bardzo dobry,
Nr 13: 
bardzo dobry, Nr 14: celujący, Nr 15: nb. Nr 16: bardzo dobry,
Nr 17: nb. Nr 18: celujący, 19: bardzo dobry, 20: bardzo dobry,
21: celujący, 22: bardzo dobry, 23: celujacy, 24: bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 28.04.2017 r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: celujący,
Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05:
celujący, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: 
bardzo dobry, Nr 08: celujący, Nr 09: celujący,
Nr 10:
bardzo dobry, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12: bardzo dobry,
Nr 13: dobry, Nr 14: 
dobry, Nr 15: dobry, Nr 16: dobry,
Nr 17: bardzo dobry, Nr 18: celujący.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 27.04.2017 r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: celujący, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05: 
bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: 
bardzo dobry, Nr 08: celujący, Nr 09: celujący,
Nr 10:
bardzo dobry, Nr 11: nb.  Nr 12: celujący, Nr 13: nb.
Nr 14: nb. Nr 15: nb. Nr 16: nb. Nr 17: bardzo dobry, Nr 18: celujący.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia
KURS: "Kierowników wypoczynku"

Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 15.01.2016 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry, Nr 05: bardzo dobry
.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.

Odbiór zaświadczeń ukończenia kursu:
od dnia 18.01.2016 r. w godz. 8.00 do 16.00
w  siedzibie
"EXWUR" Sp. z o.o.  ul. T. Kościuszki 9

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia
KURS: "Wychowawców wypoczynku"

Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 09.12.2015 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: celujący, Nr 03: dobry, Nr 04: celujący,
Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: celujący, Nr 08: bardzo dobry,
Nr 09: 
bardzo dobry, Nr 10: celujący, Nr 11: bardz dobry,
Nr 12: bardzo dobry, Nr 13: bardzo dobry.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.

Uroczyste rozdanie zaświadczeń ukończenia kursu:
dnia 16.12.2015 r. o godz. 16.00
w  siedzibie
"EXWUR" Sp. z o.o.  ul. T. Kościuszki 9

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia
KURS: "Kierowców wózków jezdniowych"

Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 25.10.2013r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: dostateczny,
Nr 04: bardzo dobry, Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: bardz dobry, Nr 08: Nb, Nr 09: dobry.


Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu:
od 30.10.2013r.

"EXWUR" Sp. z o.o.  ul. T. Kościuszki 9
w godz. od 8.00 do 16.00

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia
KURS: "Wychowawców wypoczynku"

Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 17.10.2013r.

Nr 01: celujący, Nr 02: celujący, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: dobry, Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: celujący,
Nr 07: bardz dobry, Nr 08: bardzo dobry, Nr 09: Nb
,
Nr 10: 
bardz dobry, Nr 11: celujący.

Gratuluję wszystkim uzyskania bardzo dobrych ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu:
od 23.10.2013r.

"EXWUR" Sp. z o.o.  ul. T. Kościuszki 9
w godz. od 8.00 do 16.00

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 11.10.2013r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05: 
bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: 
bardzo dobry, Nr 08: bardzo dobry, Nr 09: bardzo dobry,
Nr 10: 
dobry, Nr 11: bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych"  


Wyniki z egzaminu końcowego - dnia 13.05.2013 r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry, Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: bardzo dobry, Nr 09: bardzo dobry.


Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu: 17.05.2013 r.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia
KURS: "Wychowawców wypoczynku"

Wyniki z egzaminu końcowego
dnia 25.04.2013r.

Nr 01: dobry, Nr 02: celujący, Nr 03: celujący, Nr 04: dobry,
Nr 05: celujący, Nr 06: dobry, Nr 07: bardz dobry, Nr 08: celujący,
Nr 09: 
dobry, Nr 10: bardz dobry, Nr 11: bardz dobry,
Nr 12: bardzo dobry, Nr 13: dobry, Nr 14: celujący.

Gratuluję wszystkim uzyskania dobrych ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu:
od 10.05.2013r.

"EXWUR" Sp. z o.o.  ul. T. Kościuszki 9
w godz. od 8.00 do 16.00
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć 
dnia 24.04.2013r.

 

Nr 01: celujący, Nr 02: celujący, Nr 03: celujący, Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05: celujący, Nr 06: dobry, Nr 07: celujący, Nr 08: bardzo dobry,
Nr 09: celujący, Nr 10: 
bardz dobry, Nr 11: celujący, Nr 12: dobry,
Nr 13: bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry.


Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia
KURS: "Wychowawców wypoczynku"

Wyniki z egzaminu końcowego - dnia 27.02.2013r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: celujący, Nr 03: bardzo dobry, Nr 04: dobry,
Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: celujący, Nr 07: dobry, Nr 08: celujący,
Nr 09: bardzo dobry, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: bardzo dobry,
Nr 12: bardzo dobry, Nr 13: bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry,  
Nr 15: bardzo dobry, Nr 16: celujący, Nr 17: bardzo dobry, Nr 18: bardzo dobry,
Nr 19: bardzo dobry, Nr 20: celujący, Nr 21: bardzo dobry, Nr 22: bardzo dobry,
Nr 23: bardzo dobry, Nr 24: bardzo dobry.

Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu:
od 08.03.2013r.

"EXWUR" Sp. z o.o.  ul. T. Kościuszki 9
w godz. od 8.00 do 16.00
Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć - dnia 21.02.2013r.

 

Nr 01: celujący, Nr 02: celujący, Nr 03: celujący, Nr 04: dobry,
Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: celujący, Nr 07: celujący, Nr 08: bardzo dobry,
Nr 09: celujący, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: Nb, Nr 12: celujący,
Nr 13: celujący, Nr 14: bardzo dobry,  Nr 15: celujący, Nr 16: bardzo dobry,
Nr 17: celujący, Nr 18: bardzo dobry, Nr 19: bardzo dobry, Nr 20: celujący,
Nr 21: bardzo dobry, Nr 22: bardzo dobry, Nr 23: celujący, Nr 24: bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu końcowego - dnia 14.12.2012r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry, Nr 05: 
bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: bardzo dobry, Nr 09: bardzo dobry, 
Nr 10: dostateczny
Nr 11: bardzo dobry, Nr 12: bardzo dobry,

 Nr 13: bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: dobry.

Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu:
od 21.12.2012 r.

"EXWUR" Sp. z o.o.  ul. T. Kościuszki 9
w godz. od 8.00 do 16.00

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć - dnia 13.12.2012 r.

 

Nr 01: celujący, Nr 02: celujący, Nr 03: celujący,
Nr 04: celujący, Nr 05: -bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: celujący, Nr 08: celujący, Nr 09: bardzo dobry,
Nr 10: Nb, Nr 11: celujący, Nr 12: bardzo dobry,
Nr 13: celujący, Nr 14: bardzo dobry,  Nr 15: bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu końcowego - dnia 17.06.2011 r.

Nr 01: celujący, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: +dobry, Nr 04: dobry,
Nr 05: dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: celujący, Nr 08: bardzo dobry,
Nr 09: dobry, Nr 10: bardzo dobry,  Nr 11:  bardzo dobry.


Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu:
od 22.06.2011r.

"EXWUR" Sp. z o.o.  ul. T. Kościuszki 9
w godz. od 8.00 do 16.00

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

URS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć - dnia 16.06.2011 r.

 

Nr 01: +dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: dobry, Nr 04: dobry,
Nr 05: Nb, Nr 06: +dobry, Nr 07: +dobry,  Nr 08: bardzo dobry,
Nr 09: +dostateczny, Nr 10: -bardzo dobry, Nr 11: Nb.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu końcowego - dnia 15.04.2011 r.

 

Nr 01: dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: celujący, Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: celujący,
Nr 09: dostateczny, Nr 10: +dobry,  Nr  11:  bardzo dobry, Nr 12: celujący,

Nr 13: bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: celujący, Nr 16: bardzo dobry,
Nr 17: bardzo dobry, Nr 18: bardzo dobry, Nr 19: dopuszczający,
Nr 20: Bardzo dobry, Nr 21: bardzo dobry, Nr 22: bardzo dobry, Nr 23: celujący,
Nr 24: bardzo dobry, Nr 25: celujący, Nr 26: celujący.

Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu:
od 27.04.2011r.

"EXWUR" Sp. z o.o.  ul. T. Kościuszki 9
w godz. od 8.00 do 16.00

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć - dnia 14.04.2011 r.

 

Nr 01: dobry, Nr 02: dobry, Nr 03: celujący, Nr 04: bardzo dobry,
Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: +bardzo dobry,
Nr 08: +bardzo dobry, Nr 09: dobry, Nr 10: +dobry, Nr 11: +dobry,
Nr 12: -bardzo dobry, Nr 13: +bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry,  
Nr 15: bardzo dobry, Nr 16: bardzo dobry, Nr 17: bardzo dobry,
Nr 18: dobry, Nr 19: +dobry, Nr 20: bardzo dobry, Nr 21: bardzo dobry,
Nr 22: +bardzo dobry, Nr 23: celujący, Nr 24: bardzo dobry,
Nr 25: celujący, Nr 26: +bardzo dobry.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu końcowego - dnia 01.04.2011 r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry, Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: celujący, Nr 08: dobry, Nr 09: bardzo dobry, Nr 10: bardzo dobry,

Nr 11: dobry, Nr 12: bardzo dobry, Nr 13: bardzo dobry,
Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: bardzo dobry, Nr 16: bardzo dobry.


Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu:
od 11.04.2011r. 
"EXWUR" Sp. z o.o.  ul. T. Kościuszki 9
w godz. od 8.00 do 16.00

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć - dnia 31.03.2011 r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: +bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: +bardzo dobry, Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: celujący, Nr 08: +bardzo dobry, Nr 09: celujący,
Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12: -bardzo dobry,
Nr 13: -bardzo dobry, Nr 14: bardzo dobry,  Nr 15: celujący.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu pisemnego - dnia 09.12.2010 r.

 

Nr 01: dobry, Nr 02: dobry, Nr 03: celujący,
Nr 04: bardzo dobry, Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: 
dobry,
Nr 07: 
dobry, Nr 08: dobry, Nr 09: bardzo dobry, Nr 10: celujący.

Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu: 17.12.2010r.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć - dnia 08.12.2010 r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry, Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: 
bardzo dobry,
Nr 07: 
bardzo dobry, Nr 08: nb, Nr 09: bardzo dobry, Nr 10: bardzo dobry.

Egzamin końcowy dnia 09.12.2010r.  godz. 16.00

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia
KURS: "Kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych"  


Wyniki z egzaminu końcowego - dnia 19.11.2010 r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry, Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: bardzo dobry, Nr 09: bardzo dobry.


Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu: 26.11.2010r.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu końcowego - dnia 25.06.2010 r.

 

Nr 01: dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry, Nr 04: bardzo dobry,

Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: dobry, Nr 08: dobry,

Nr 09: dobry, Nr 10: bardzo dobry, Nr 11: bardzo dobry, Nr 12: bardzo dobry,
Nr 13: dobry, Nr 14: bardzo dobry, Nr 15: bardzo dobry, Nr 16: dobry,
Nr 17: +dobry


Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu podany będzie na tej stronie
w terminie późniejszym.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych"  


Wyniki z egzaminu końcowego - dnia 24.05.2010 r.

 

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: bardzo dobry,
Nr 04: bardzo dobry, Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry,
Nr 07: bardzo dobry.


Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu podany będzie na tej stronie
w terminie późniejszym.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS INSTRUKTAŻOWY: "Kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych"


Wyniki z egzaminu testowego - dnia 30.03.2010 r.

 

Nr 01: celujący, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: celujący, Nr 04: bardzo dobry,

Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: celujący, Nr 08: bardzo dobry,

Nr 09: bardzo dobry, Nr 10: bardzo dobry,  Nr 11:  bardzo dobry, Nr 12:  celujący,
Nr 13: bardzo dobry, Nr 14: celujący, Nr 15: bardzo dobry, Nr 16: nb, Nr 17: nb,
Nr 18: bardzo dobry, Nr 19: bardzo dobry, Nr 20: bardzo dobry, Nr 21: bardzo dobry,
Nr 22: +dobry, Nr 23: bardzo dobry, Nr 24: bardzo dobry, Nr 25: bardzo dobry,
Nr 26: bardzo dobry, Nr 27: nb, Nr 28: bardzo dobry, Nr 29: bardzo dobry,
Nr 30: bardzo dobry, Nr 31: bardzo dobry: Nr 32: bardzo dobry, Nr 33: celujący,
Nr 34: celujący, Nr 35: celujący. 

Gratuluję uzyskania wysokich ocen z egzaminu testowego.


Zaświadczenia ukończenia kursu dostarczone będą do dyrekcji szkół.

  

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

liniaKURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z egzaminu końcowego - dnia 26.03.2010 r.

 

Nr 01: dobry, Nr 02: bardzo dobry, Nr 03: dostateczny, Nr 04: dobry,

Nr 05: dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: bardzo dobry, Nr 08: celujący,

Nr 09: bardzo dobry, Nr 10: celujący, Nr 11: celujący, Nr 12: celujący,
Nr 13: bardzo dobry.


Gratuluję wszystkim uzyskania wysokich ocen z egzaminu końcowego.

Termin odbioru zaświadczeń ukończenia kursu podany będzie na tej stronie
w terminie późniejszym.

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu
linia

KURS: "Wychowawców wypoczynku"  


Wyniki z symulacji prowadzenia dziennika zajęć - dnia 25.03.2010 r.

 

Nr 01: nb, Nr 02: +bardzo dobry, Nr 03: -bardzo dobry, Nr 04: -bardzo dobry,

Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: celujący, Nr 07: celujący, Nr 08: +bardzo dobry,

Nr 09: +bardzo dobry, Nr 10: celujący, Nr 11: +bardzo dobry, Nr 12: celujący,
Nr 13: bardzo dobry.

 

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

KURS: "Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu"


Wyniki z egzaminu -
dnia 23.03.2010 r.

Nr 01: bardzo dobry, Nr 02: dostateczny, Nr 03: dostateczny, Nr 04: dobry,

Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: dobry, Nr 08: dobry.


Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

SEMINARIUM: "Kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych"


Wyniki z egzaminu testowego - dnia 24.02.2010 r.

 

Nr 01: celujący, Nr 02: celujący, Nr 03: celujący, Nr 04: celujący,

Nr 05: bardzo dobry, Nr 06: bardzo dobry, Nr 07: celujący, Nr 08: bardzo dobry,

Nr 09: bardzo dobry, Nr 10: bardzo dobry.

  

Zbigniew Stępień - Prezes Zarządu

linia

GRATULUJEMY