EXWUR Sp. z o. o.
 

 

  1. Nazwa instytucji:

     Przedsiębiorstwo Kształcenia i Usług „EXWUR” Sp. z o.o.

 

 

  2. Forma organizacyjno-prawna działalności:

     Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

  

3.  Wpisy do rejestrów, zezwolenia, atesty i licencje:

      1/ Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy
          Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu.  Nr 0000150273

      2/ Starostwo Powiatowe w Lubinie OK. 4321-8/08 z dnia 08.07.2008.

      3/ Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – Atest Nr 104
          z dn. 28.05.2018 r. Ważny do 22.05.2020 r.

      4/ Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – Licencja Nr 290

      5/ Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:
          - kursy pedagogiczne : KP/WRE/432/6/2010 z dn. 24.05.2010r.

          - kursy wychowawców i kierowników w placówkach wypoczynku:
            Art. 92q ust1 pkt 2 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
     

      6/ Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu:

          - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Nr 2.02/00050/2004.

 

  

4. Powiat:   
      Lubin

 

  

5. Miejscowość i kod pocztowy:

     59-300 Lubin

 

  

6. Ulica:

     Tadeusza Kościuszki 9

  

7. Telefon:

     76 746 44 60

 

  

8. Adres internetowy:

strona: www.exwur.eu

e-mail: exwur@vp.pl

  

9 . Fax.:

       ----------

  

  

10 . Zarząd Spółki:

        mgr Zbigniew Stępień – Prezes Zarządu

              Grażyna Dudzic – Członek Zarządu

 

  

11. Rok powstania:  

         1992.

 

  

12. Baza szkoleniowa :   
       Zespół Szkół Nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 9
       Warsztaty Szkolne Z.S. Nr 1, ul. Komisji Edukacji Narodowej Nr 6 w Lubinie

  

 

13. Kadra pedagogiczna:
       - Dyplomowani i mianowani nauczyciele szkół średnich i wyższych
       - Wykładowcy, instruktorzy – inżynierowie, specjaliści w danych zawodach
       - Lektorzy języków obcych – filolodzy o wysokich kwalifikacjach

 

12. Dodatkowe informacje:

      Firma nasza działalność swoją rozpoczęła 01.02.1992 roku. Wieloletnie tradycje i doświadczenie w kształceniu ustawicznym młodzieży oraz dorosłych pozwoliły nam na wypracowanie własnych, autorskich programów nauczania.

     

Specjalizujemy się w organizacji kursów zawodowych o specjalnościach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców.

Uzyskane w naszej firmie kwalifikacje i uprawnienia są honorowane w kraju oraz za granicą.

      Jesteśmy w stanie zorganizować każdy kurs przyuczający do zawodu, kwalifikacyjny, mistrzowski oraz na uprawnienia wymagane do wykonywania zawodu czy określonych prac, do których wykonywania niezbędne są uprawnienia specjalistyczne.

     

Kursantom naszym zapewniamy podręczniki, materiały dydaktyczne, sprzęt
i urządzenia potrzebne do realizacji praktycznej nauki zawodu oraz sprawdzoną
o najwyższych kwalifikacjach kadrę pedagogiczną.