EXWUR Sp. z o. o.
 
Wykonał:
Robert Kędzia
nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1
im. prof. Bolesława Krupińskiego
w Lubinie


Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie


Administracja:
Przedsiębiorstwo Kształcenia i Usług „EXWUR” Sp. z o.o. w Lubinie