EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 42/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu
sprzedawca sklepowy z obsługą kas fiskalnych.
==================================

Nazwa kursu:
==========
SPRZEDAWCA SKLEPOWY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

Ilość godzin: 162 w tym:
=================
Teoria: 70
Praktyka: 92

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.
Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00.

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9.
Praktyka: Sklepy spożywczo-przemysłowe Społem PSS w Lubinie.

Miejsce zajęć praktycznych może być uzgadniane ze zleceniodawcą lub indywidualnie
z kursantem - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności organizacji pracy sklepów spożywczo-przemysłowych,
2. poznanie i obsługa podstawowych urządzeń sklepowych,
3. uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności obsługi kas fiskalnych z obsługą terminala kart płatniczych.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. może być zatrudniony do każdej pracy w sklepach lub magazynach branży spożywczo-przemysłowej,
2. może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym,

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
==================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
=======================================

Dwa zaświadczenia o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEiN/:
- sprzedawca sklepowy,
- obsługa kas fiskalnych.

Dodatkowe informacje:
================

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.