EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 31/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs kwalifikacyjny – uprawnienia SPE (SEP)
typu „E” - eksploatacja lub „D” - dozór.
===================================

Nazwa kursu:
========

PALACZ W PIECACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OPALANYCH PALIWEM STAŁYM LUB CIEKŁYM

Ilość godzin: 20 w tym:
=================

Teoria: 20

Rodzaj zdobytych umiejętności:
=======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości dotyczących budowy, zasady działania
i eksploatacji pieców centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym lub ciekłym,
2. nabycie umiejętności praktycznych koniecznych do samodzielnej obsługi pieców centralnego ogrzewania,
3. nabycie umiejętności operatorskich obsługi węzłów cieplnych oraz innych urządzeń pokrewnych.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. uzyskuje zawód palacza w piecach centralnego ogrzewania,
2. po zdaniu egzaminu państwowego uzyskuje uprawnienia SPE:
- „E” – eksploatacji pieców centralnego ogrzewania,
- „D” – dozoru nad eksploatacją pieców centralnego ogrzewania.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone
przez MEN/.
2. Zaświadczenie kwalifikacyjne „E” - eksploatacja lub „D” - dozór wydane przez Państwową K.E - SPE.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Naszym kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.