EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 27/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do wybranego zawodu
==============================

Nazwa kursu:
==========

OBRÓBKA SKRAWANIEM (w zawodach do wyboru):
- tokarz,
- frezer,
- szlifierz,
- zawody pokrewne.

Ilość godzin: 150 w tym:
=================

Teoria: 70
Praktyka: 80

Tryb nauki:
========

Dla grup słuchaczy zleconych oraz dla słuchaczy z wolnego naboru: dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb. Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji w godz. od 16.00 do 20.00.

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9,
Praktyka: Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach mechanicznych obróbki skrawaniem na terenie Lubina, lub w innych zakładach wskazanych przez kursanta.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
=======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych w zakresie obróbki skrawaniem, bhp oraz przepisów prawa pracy,
2. wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania prac
z zakresu obróbki skrawaniem stosownie do wybranej specjalności.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. uzyskuje uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu,
2. może podjąć pracę w każdym zakładzie mechanicznym obróbki skrawaniem w kraju
i za granicą,
3. po przepracowaniu minimum trzech lat w danym zawodzie może przystąpić
do egzaminu kwalifikacyjnego (czeladniczego).

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach wykonujących instalacje sanitarne na terenie Lubina, lub w innych zakładach wskazanych przez kursanta.
2. Naszym kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.