EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 21/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu kosmetyczki.
==============================

Nazwa kursu:
==========

KOSMETYCZNY (3-stopniowy).

Ilość godzin: 3 x 50 w tym:
===================
Teoria: 3 x 10
Praktyka: 3 x 40

Tryb nauki:
========

Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.
Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00.

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie, ul. Tadeusza Kościuszki 9 - sala wykładowa.
Praktyka: Wybrane zakłady kosmetyczne na terenie Lubina.

Miejsce zajęć może być uzgadniane z kursantami - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
=======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej,
2. poznanie budowy anatomicznej i funkcji skóry człowieka,
3. nabycie umiejętności doboru właściwych kremów w zależności od rodzaju cery, pory dnia, warunków atmosferycznych itp.
4. poznanie rodzajów, stosowania i zasad działania ziół stosowanych w kosmetyce.
5. nabycie umiejętności sporządzania masek ziołowych i ich doboru w zależności
od cery,
6. poznanie zasad pielęgnacji kończyn górnych oraz dolnych,
7. prawidłowe wykonywanie manikiuru i pedikiuru,
8. nabycie umiejętności prawidłowego wykonywania makijażu i demakijażu – dobór prawidłowych technik wykonywania,
9. poznanie niektórych zasad odmładzania z zakresu gerontologii.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. może być zatrudniony w każdym zakładzie kosmetycznym,
2. po przepracowaniu minimum trzech lat może przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego (czeladniczego).

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.
3. Ukończona szkoła średnia /warunkowo zawodowa/,

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Absolwenci, po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Każdemu kursantowi zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, kompletnie wyposażone stanowiska kosmetyczne wraz z potrzebnymi materiałami gwarantującymi prawidłową naukę zawodu.
Zajęcia prowadzi wysokiej klasy specjalistka z zakresu kosmetyki.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.