EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 46/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
dzieci i młodzieży.
========================================

Nazwa kursu:
========

WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Ilość godzin: 36
==========

Tryb nauki:
=======

Dla grup słuchaczy zleconych (np. przez dyrekcję szkół) oraz dla słuchaczy z wolnego naboru:
dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.
Najczęściej zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń po pięć lekcji dziennie
w godz. od 16.00 do 20.00.

Miejsce zajęć:
==========

Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9
lub w innym dogodnym miejscu zaproponowanym przez zleceniodawcę.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
===================

uzyskanie niezbędnych wiadomości dotyczących:
1. planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej wypoczynku,
2. organizacji pracy w wybranej formie wypoczynku,
3. bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników,
4. udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
5. prowadzenia dokumentacji pedagogicznej wychowawcy,
6. organizacji wycieczek, obozów, biwaków itp.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
========================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia:
wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=============================

1. zalecane - ukończona szkoła średnia,
2. dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
===================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
==============

1. Naszym kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt audiowizualny niezbędny do realizacji programu kursu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada zgodę na prowadzenie kursu dla wychowawców wypoczynku wydaną przez Kuratora Oświaty we Wrocławiu
w dniu 18.12.2009 r Nr KO/KPiU/OSE/431/40/2009.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.