EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 44/Exwur

Kierunek szkolenia:
Weryfikacja uprawnień spawalniczych.
===================================

Nazwa szkolenia:
========

WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH - z zakresu:

I. SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO elektrodami otulonymi (system modułowy):
MODUŁ I - Blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (IS-P/T-FW 1-111)
MODUŁ II - Blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (IS-P-BW-1-111)
MODUŁ III - Rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (IS-T-BW-1-111)

II. SPAWANIA w osłonie gazów aktywnych - Metoda MAG (system modułowy):
MODUŁ I - Blach i rur spoinami pachwinowymi mwtodą MAG (IS-P/T-FW 1-135)
MODUŁ II - Blach spoinami czołowymi metodą MAG (IS-P-BW-1-135)
MODUŁ III - Rur spoinami czołowymi metodą MAG (IS-T-BW-1-135)

III. SPAWANIA GAZOWE (system modułowy):
MODUŁ I - Gazowe spawanie blach /IS-P-BW 1-311/
MODUŁ II - Gazowe spawanie rur /IS-T-BW-1-311/

Ilość godzin:
===============
Każdy moduł - 10 godz. (dwa dni po 5 godz.)
- Poerwszy dzień: przygotowanie prób spawalniczych,
- Drugi dzień: przetopy i wypełnienia

Miejsce zajęć:
=========

Zajęcia prowadzone są w dni robocze od 16.00 do 20.00 w Warsztatach Szkoleniowych przy ul. Księcia Ludwika I Nr 1a w Lubinie.

Rodzaj uzyskanych uprawnień:
===================

Wszystkie uprawnienia z zakresu spawania podlegają weryfikacji co dwa lata.
Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu weryfikacyjnego kursant otrzymuje certyfikat-świadectwo spawacza Instytutu Spawalnictwa w dowolnie wybranym języku zachodnim oraz stosowny wpis do Książeczki Spawacza dokonany przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Dodatkowe informacje:
==============

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt spawalniczy wraz z potrzebnymi materiałami jak stal, drut spawalniczy, gazy techniczne.
2. Podany koszt szkolenia może ulec zmianie tylko w przypadku podwyżek kosztów niezależnych od nas.
3. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
5. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny w województwie.