EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 43/Exwur

Kierunek szkolenia:
==============
Kurs doskonalący umiejętności prawidłowej obsługi wybranych programów komputerowych.

Nazwa kursu:
==========

TECHNIKA KOMPUTEROWA w księgowości.
Ilość godzin: 35
===========

Tryb nauki:
========

Dla grup słuchaczy zleconych oraz dla słuchaczy z wolnego naboru:
dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.
Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00.

Miejsce zajęć:
==========

Zespół szkół Nr 1 w Lubinie, ul. Kościuszki 9 - pracownia komputerowa
lub w innym dogodnym miejscu zaproponowanym przez zleceniodawcę.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
=======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności pracy z komputerem klasy IBM-PC oraz wybranym programem księgowym,
2. poznanie i obsługa systemu operacyjnego Windows,
3. poznanie i obsługa programu księgowego „Rachmistrz”,
4. poznanie i obsługa programu księgowego „Subiekt”,
5. poznanie i obsługa programu pełnej księgowości „Rewizor”,
6. drukowanie dokumentów księgowych oraz ich archiwizowanie.
Uwaga: programy księgowe pkt. 3,4 i 5 do wyboru

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. może być zatrudniony do każdej pracy wymagającej umiejętności obsługi komputera,
2. może podjąć pracę w księgowości każdej firmy księgującej jednym z powyższych programów,
3. może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie np. prowadzenia księgowości hurtowni, sklepów oraz innych podmiotów gospod.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. ukończona szkoła podstawowa,
2. sumienne uczęszczanie na wszystkie zajęcia kursu,
3. umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Nasze badania rynku pracy wykazały że istnieje zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności obsługi komputerów szczególnie systemu operacyjnego Windows, obsługi programów pakietu Office – Word i Excel oraz programów finansowo-księgowych.
2. Każdemu kursantowi zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, kompletnie wyposażone jednoosobowe stanowisko komputerowe wraz z potrzebnymi materiałami i programami.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.