EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 33/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do wybranego zawodu.
==============================

Nazwa kursu:
==========

PIEKARZ, CUKIERNIK i zawody pokrewne. (do wyboru)

Ilość godzin: 150 w tym:
=================
Teoria: 70
Praktyka: 80

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubinie, ul. Tadeusza Kościuszki 9 Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00.

Praktyka: Wybrane zakłady piekarnicze lub cukiernicze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wybranego zawodu. Miejsce zajęć praktycznych może być uzgadniane ze zleceniodawcą lub indywidualnie z kursantem - w zależności
od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskuje uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu,
2. może podjąć pracę w każdym zakładzie piekarniczym lub cukierniczym w kraju
i za granicą,
3. po przepracowaniu minimum trzech lat w danym zawodzie może przystąpić
do egzaminu kwalifikacyjnego (czeladniczego).

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
=======================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone przez MEN/.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. uzyskuje uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu,
2. może podjąć pracę w każdym zakładzie piekarniczym lub cukierniczym w kraju
i za granicą,
3. po przepracowaniu minimum trzech lat w danym zawodzie może przystąpić
do egzaminu kwalifikacyjnego (czeladniczego).

Dodatkowe informacje:
================

1. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach piekarniczych oraz cukierniczych na terenie Lubina, lub w innych zakładach wskazanych przez kursanta.
2. Naszym kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.