EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 28/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs doskonalący w zawodzie.
=======================

Nazwa kursu:
==========

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
(z obsługą terminala katr płatniczych).

Ilość godzin: 12 w tym:
=================
Teoria: 2
Praktyka: 10

Tryb nauki:
========

Dla grup słuchaczy zleconych oraz dla słuchaczy z wolnego naboru: dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb. Najczęściej zajęcia prowadzone są cztery razy w tygodniu po trzy lekcje w godz. od 16.00 do 19.00.

Miejsce zajęć:
==========

Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie, ul. Tadeusza Kościuszki 9.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
=======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności obsługi wybranych typów kas fiskalnych najczęściej stosowanych w sprzedaży,
2. poznanie i obsługa wybranego programu kodu kreskowego towarów /współpraca kasy z komputerem/,
3. poznanie obsługi terminala kart płatniczych.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. może być zatrudniony do każdej pracy w sklepach dowolnej branży lub w akwizycji,
2. może podjąć pracę w każdej innej firmie, w której wymagana jest umiejętność obsługi kas fiskalnych, i umiejętność wprowadzania kodów kreskowych towarów,
3. może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Każdemu kursantowi zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, kompletnie wyposażone stanowiska z kasami fiskalnymi wraz z potrzebnymi materiałami gwarantującymi prawidłową naukę obsługi wybranych kas.
2. Zajęcia prowadzi wysokiej klasy specjalista obsługi kas fiskalnych.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.