EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 26/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu
nowoczesnego magazyniera z obsługą kas fiskalnych oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
======================================================

Nazwa kursu:
==========

NOWOCZESNY MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH ORAZ OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Ilość godzin: 137 w tym:
==================
Teoria: 110
Praktyka: 27

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.
Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00.

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9,
Praktyka: Hurtownia "LUBFRUT" w Lubini, ul. Słowiańska 7.

Miejsce zajęć praktycznych może być uzgadniane ze zleceniodawcą lub indywidualnie
z kursantem - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności organizacji pracy magazynów spożywczo-przemysłowych,
2. poznanie i obsługa podstawowych urządzeń magazynowych,
3. uzyskanie niezbędnych wiadomości dotyczących budowy, zasady działania
i eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym i elektrycznym,
4. nabycie umiejętności jazdy wózkami jezdniowymi o różnych rodzajach napędu,
5. nabycie umiejętności operatorskich w transporcie wewnątrzzakładowym /układanie palet z towarem, przewożenie skrzyń, butli itp./,
6. nabycie umiejętności w zakresie bezpiecznego użytkowania butli z gazem
w tym ich bezpiecznej wymiany dokonywanej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.
7. uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności obsługi kas fiskalnych
z wprowa-dzaniem kodów kreskowych.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. może być zatrudniony do każdej pracy w sklepach lub magazynach dowolnej branży.
2. może podjąć pracę w każdej innej firmie, w której wymagana jest umiejętność obsługi wózków jezdniowych o napędzie elektrycznym i spalinowym oraz umiejętność obsługi kas fiskalnych,
3. może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Trzy zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/:
- nowoczesny magazynier,
- kierowca wózków jezdniowych,
- obsługa kas fiskalnych.

Dodatkowe informacje:
================

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.