EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 25/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu.
======================

Nazwa kursu:
==========

MONTER INSTALACJI SANITARNYCH:
- wodnych,
- kanalizacyjnych,
- gazowych,
- centralnego ogrzewania.

Ilość godzin: 150 w tym:
==================

Teoria: 70
Praktyka: 80

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od zleceniodawcy.

Dla kursów z wolnego naboru:
Wieczorowy w godzinach od 16.00 do 19.00

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9,
Praktyka: w wybranych firmach prowadzących prace instalatorskie
i ogólnobudowlane.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
=======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych w zakresie instalacji sanitarnych, bhp oraz przepisów prawa pracy,
2. wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania prac z za-kresu instalacji sanitarnych, remontowo-naprawczych stosownie do wybranego zawodu i specjalności.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. uzyskuje uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu,
2. może podjąć pracę w każdym zakładzie ogólnobudowlanym wykonującym instalacje sanitarne w kraju i za granicą,
3. po przepracowaniu minimum trzech lat w danym zawodzie może przystąpić
do egzaminu kwalifikacyjnego (czeladniczego).

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach wykonujących instalacje sanitarne na terenie Lubina, lub w innych zakładach wskazanych przez kursanta.
2. Naszym kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.