EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 24/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu magazyniera
z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
=======================================

Nazwa kursu:
==========

MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Ilość godzin: 125 w tym:
=================
Teoria: 110
Praktyka: 15

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.
Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00.

Miejsce zajęć:
===========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9,
Praktyka: Hurtownia "LUBFRUT" w Lubinie, ul. Słowiańska 7.

Miejsce zajęć praktycznych może być uzgadniane ze zleceniodawcą lub indywidualnie
z kursantem - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności organizacji pracy magazynów spożywczo-przemysłowych,
2. poznanie i obsługa podstawowych urządzeń magazynowych,
3. uzyskanie niezbędnych wiadomości dotyczących budowy, zasady działania
i eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym i elektrycznym,
4. nabycie umiejętności jazdy wózkami jezdniowymi o różnych rodzajach napędu,
5. nabycie umiejętności operatorskich w transporcie wewnątrzzakładowym /układanie palet z towarem, przewożenie skrzyń, butli itp./,
6. nabycie umiejętności w zakresie bezpiecznego użytkowania butli z gazem w tym ich bezpiecznej wymiany dokonywanej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. może być zatrudniony do każdej pracy w sklepach lub magazynach dowolnej branży.
2. może podjąć pracę w każdej innej firmie, w której wymagana jest umiejętność obsługi wózków jezdniowych o napędzie elektrycznym i spalinowym,
3. może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym,

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.