EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 18/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs doskonalący umiejętności prawidłowej obsługi wybranych programów komputerowych.
===================================

Nazwa kursu:
==========

KOMPUTEROWY - obsługa PC:
Windows XP, Office: Word, Excel,
Internet Explorer.

Ilość godzin: 40
============

Tryb nauki:
========

Dla grup słuchaczy zleconych oraz dla słuchaczy z wolnego naboru:
dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.
Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00.

Miejsce zajęć:
==========

Zespół szkół Nr 1 w Lubinie, ul. Kościuszki 9 - pracownia komputerowa
lub w innym dogodnym miejscu zaproponowanym przez zleceniodawcę.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności pracy z komputerem klasy IBM-PC,
2. poznanie systemu operacyjnego Windows XP,
3. poznanie i obsługa programu Word /edytora tekstów/,
4. poznanie i obsługa programu Excel /arkusza kalkulacyjnego/,
5. poznanie i obsługa programu Internet Explorer,
6. drukowanie dokumentów oraz ich archiwizowanie.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. może być zatrudniony do każdej pracy wymagającej umiejętności obsługi komputera,
2. może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie np. pisania różnego rodzaju tekstów, przepisywania prac dyplomowych, sporządzania kalkulacji kosztów zleconych itd.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. ukończona szkoła podstawowa,
2. sumienne uczęszczanie na wszystkie zajęcia kursu,

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Nasze badania rynku pracy wykazały że istnieje zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności obsługi komputerów szczególnie systemu operacyjnego Windows XP, obsługi programów pakietu Office – Word i Excel oraz programów Internetowych.
2. Każdemu kursantowi zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, kompletnie wyposażone jednoosobowe stanowisko komputerowe wraz z potrzebnymi materiałami i programami.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.