EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 16/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu kierowcy wózków jezdniowych
z napędem silnikowym.
============================================

Nazwa kursu:
==========

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
- spalinowym i elektrycznym /widłowych i platformowych/.

Ilość godzin: 65 w tym:
================
Teoria: 50
Praktyka: 15

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Kościuszki 9,
Praktyka: Hurtownia "LUBFRUT" w Lubinie, ul. Słowiańska 7

Miejsce zajęć praktycznych może być uzgadniane ze zleceniodawcą lub indywidualnie
z kursantem - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości dotyczących budowy, zasady działania
i eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym i elektrycznym.
2. nabycie umiejętności jazdy wózkami jezdniowymi widłowymi i platformowymi
o różnych rodzajach napędu,
3. nabycie umiejętności operatorskich w transporcie wewnątrzzakładowym /układanie palet z towarem, przewożenie skrzyń, butli itp./,
4. nabycie umiejętności w zakresie bezpiecznego użytkowania butli z gazem w tym ich bezpiecznej wymiany dokonywanej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. nabywa uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym i elektrycznym,
2. nabywa uprawnienia do dokonywania wymiany butli z gazem w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym,
3. jeżeli posiada prawo jazdy minimum kategorii „B” nabywa uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie /dodatkowo/ po drogach publicznych.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.