EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 14/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs ogólnokształcący - języki obce.
===================================

Nazwa kursu:
==========

Język angielski.

Ilość godzin: 150
==============

Trzy semestry po 50 godzin.

Tryb nauki:
========

1. wieczorowy - w godzinach od 16.oo do 20.oo - w dni robocze,
2. w innym czasie - zależnie od potrzeb zleceniodawcy.

Miejsce zajęć:
==========

Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9,

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

Kurs ma na celu przygotowanie kandydata do samodzielnej konwersacji w języku angielskim.
Zakres umiejętności/stopień trudności:
- semestr I – dla początkujących,
- semestr II – dla średnio-zaawansowanych,
- semestr III – dla zaawansowanych.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.
3. Sumienne uczęszczanie na wszystkie zajęcia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zaliczeniu trzech semestrów ma możliwość zdawania egzaminu specjalistycznego.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Kurs prowadzony jest przez bardzo dobrze przygotowanego merytorycznie
i pedagogicznie lektora – filologa anglistę.
2. Zajęcia odbywają się w klaso-pracowniach odpowiednio przygotowanych
i wyposażonych w techniczne środki dydaktyczne.
3. Każdemu kursantowi zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne.
4. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
5. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.