EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 11/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu
===================================

Nazwa kursu:
==========

ELEKTRYCZNY w zawodach (do wyboru):
1. elektromonter instalacji elektrycznych,
2. elektromonter maszyn elektrycznych,
3. elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego,
4. elektromonter samochodowy,
5. elektryk.

Ilość godzin: 150 w tym:
=================
Teoria: 70
Praktyka: 80

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9,
Praktyka: Wybrane zakłady, firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wybranego zawodu.

Miejsce zajęć praktycznych może być uzgadniane ze zleceniodawcą lub indywidualnie
z kursantem - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych z zakresu elektrotechniki, maszyn
i urządzeń elektroenergetycznych, bhp oraz przepisów prawa pracy,
2. wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania prac remontowo-naprawczych stosownie do wybranego zawodu i specjalności.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
============================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
=======================================

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie
/zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
==============

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.
 
     
Wyniki egzaminówGaleriaKontaktAutorzy