EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 10/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne SEP.
======================================

Nazwa kursu:
==========

ENERGETYCZNY W ZAKRESIE EKSPLOATACJI LUB DOZORU (do wyboru):
1. sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,"E" lub "D"
2. sieci, urządzeń i instalacji cieplnych,"E" lub "D"
3. sieci, urządzeń i instalacji gazowych,"E" lub "D"
4. wykonujących prace kontrolno-pomiarowe,"E" lub "D"

Ilość godzin: 20
==============

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Zespół Szkół Nr 1 w Lubine, ul. Kościuszki 9,
pracownia energetyczna.

Miejsce zajęć może być uzgadniane ze zleceniodawcą - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

Uzyskanie niezbędnych wiadomości dotyczących budowy, zasady działania i eksploatacji:
a/ sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
b/ sieci, urządzeń i instalacji cieplnych,
c/ sieci, urządzeń i instalacji gazowych,
d/ wykonywania prac kontrolno-pomiarowch.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
==================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną SPE
i może być zatrudniony przy eksploatacji lub dozorze:
a/ sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
b/ sieci, urządzeń i instalacji cieplnych,
c/ sieci, urządzeń i instalacji gazowych,
d/ wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowch.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu nauczania.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.