EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 08/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do wybranych zawodów
===================================

Nazwa kursu:
==========

BUDOWLANY w zawodach (do wyboru):

1/ betoniarz-zbrojarz,
2/ murarz-tynkarz,
3/ malarz-tapeciarz,
4/ blacharz-dekarz,
5/ elektromonter budowlany,
6/ glazurnik-posadzkarz,
7/ stolarz budowlany,
8/ cieśla budowlany,
9/ monter izolacji termicznych,
10/ monter instalacji sanitarnych,
11/ murarz kominów,
inne zawody pokrewne.

Ilość godzin:
==========
150 w tym:
Teoria: 70
Praktyka: 80

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od zleceniodawcy.

Dla kursów z wolnego naboru:
Wieczorowy w godzinach od 16.00 do 19.00

Miejsce zajęć:
===========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9,
Praktyka: w wybranych firmach ogólnobudowlqanych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, bhp oraz przepisów prawa pracy,
2. wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania prac budowlanych, remontowo-naprawczych stosownie do wybranego zawodu i specjalności.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie
/zatwierdzone przez MEiN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.